چگونگی ایجاد یک وب سایت

چگونگي انجام فرآيندها و فعاليت هاي مرتبط با برگزاری همایشها تاثير مستقيمي بر زمان، نيروي انساني، فضا و ساير منابع دارد. در این راستا موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، اقدام به ایجاد این محیط برای مراکز آموزشی خود نموده است. که مراکز با اعلام درخواست خود همراه با کلیات همایش و مراسمات خود می توانند از این سامانه …

روش راه اندازی

چند ماه قبل از برگزاری هر همایش نیاز به اطلاع رسانی و طراحی وب سایت مناسب برای همایش مورد نظر می باشد . ما راهکار های متفاوتی برای مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام در نظر گرفته ایم. مراکز آموزشی جهت اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرند.

معرفی

این سامانه به منظور توليد وب سايت همايش ها و مراسمات مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام قابل استفاده می باشد.کليه فرآيندهاي مربوط به اطلاعیه های ساخت و ایجاد ، دريافت، داوري و پذيرش مقالات، اعلام نتایج ، دریافت هزینه ها و امکانات اطلاع رساني مناسب در این سامانه به صورت مجازی ودقیق و با صرف هزینه …