معرفی

این سامانه به منظور توليد وب سايت همايش ها و مراسمات مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام قابل استفاده می باشد.کليه فرآيندهاي مربوط به اطلاعیه های ساخت و ایجاد ، دريافت، داوري و پذيرش مقالات، اعلام نتایج ، دریافت هزینه ها و امکانات اطلاع رساني مناسب در این سامانه به صورت مجازی ودقیق و با صرف هزینه و وقت کمتری نسبت به روش های سنتی صورت می پذیرد. این سامانه در حقیقت یک دبیرخانه اینترنتی است که به مراکز آموزشی کمک می کند تا همایش های علمی خود را در سطح بین المللی ، ملی و منطقه ای بدون نگرانی از درگیری با روش های سنتی دریافت مقالات و داوری آنها برگزار نمایند.