چگونگی ایجاد یک وب سایت

چگونگی انجام فرآیندها و فعالیت های مرتبط با برگزاری همایشها تاثیر مستقیمی بر زمان، نیروی انسانی، فضا و سایر منابع دارد. در این راستا موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، اقدام به ایجاد این محیط برای مراکز آموزشی خود نموده است. که مراکز با اعلام درخواست خود همراه با کلیات همایش و مراسمات خود می توانند از این سامانه استفاده نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر مراکز آموزشی می توانند با ما تماس حاصل نمایند