post

چگونگی ایجاد یک وب سایت

چگونگی انجام فرآیندها و فعالیت های مرتبط با برگزاری همایشها تاثیر مستقیمی بر زمان، نیروی انسانی، فضا و سایر منابع دارد. در این راستا موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، اقدام به ایجاد این محیط برای مراکز آموزشی خود نموده است. که مراکز با اعلام درخواست خود همراه با کلیات همایش و مراسمات خود می توانند از این سامانه استفاده نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر مراکز آموزشی می توانند با ما تماس حاصل نمایند

post

روش راه اندازی

چند ماه قبل از برگزاری هر همایش نیاز به اطلاع رسانی و طراحی وب سایت مناسب برای همایش مورد نظر می باشد . ما راهکار های متفاوتی برای مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام در نظر گرفته ایم. مراکز آموزشی جهت اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرند.

post

معرفی

این سامانه به منظور تولید وب سایت همایش ها و مراسمات مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام قابل استفاده می باشد.کلیه فرآیندهای مربوط به اطلاعیه های ساخت و ایجاد ، دریافت، داوری و پذیرش مقالات، اعلام نتایج ، دریافت هزینه ها و امکانات اطلاع رسانی مناسب در این سامانه به صورت مجازی ودقیق و با صرف هزینه و وقت کمتری نسبت به روش های سنتی صورت می پذیرد. این سامانه در حقیقت یک دبیرخانه اینترنتی است که به مراکز آموزشی کمک می کند تا همایش های علمی خود را در سطح بین المللی ، ملی و منطقه ای بدون نگرانی از درگیری با روش های سنتی دریافت مقالات و داوری آنها برگزار نمایند.