به وب سایت مراسم و همایشات موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام خوش آمدید

امکانات

feature one

معرفی کلی سایت

این سامانه به منظور تولید وب سایت همایش ها و مراسمات مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام ...

feature two

روش راه اندازی سایت برای هر مراسم

چند ماه قبل از برگزاری هر همایش نیاز به اطلاع رسانی و طراحی وب سایت مناسب برای همایش مورد نظر می باشد...

feature three

چگونگی ایجاد یک وب سایت

چگونگی انجام فرآیندها و فعالیت های مرتبط با برگزاری همایشها تاثیر مستقیمی بر زمان، نیروی انسانی، فضا و سایر منابع دارد...